Služby

Služby

Firma provozuje čtyři zařízení pro sběr, výkup a využívání odpadů ve smyslu Zákona o odpadech.
Jejich provoz je schválen Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem živ. prostředí a zemědělství.


Ocelový a legovaný odpad

Ocelový a legovaný odpad sluzby

Vykoupený ocelový odpad je v naší firmě tříděn a upravován pálením,
stříháním a lisováním dle pořadavků hutních a  slévárenských firem
s maximálním důrazem na kvalitu dodávek a následně těmto firmám prodáván
jako cenná surovina pro další zpracování.

Legované odpady jako nerezi, nástrojové, rychlořezné oceli a další
se třídí spektrálním analyzátorem dle obsahu zájmových kovů ve slitině
a nabízeny specializovaným hutím a slévárnám.


Barevné a drahé kovy

Barevné a drahé kovy sluzby

Vykoupené barevné kovy jsou tříděny dle druhu a chemického složení,
upravovány stříháním a lisováním a nábízeny k dalšímu zpracování.
Odpady drahých kovů jako různé kontakty s obsahem Au, Sb, Pd, Pt
jsou vytříděny, analyzovány a poté nabízeny specializovaným firmám.


Likvidace skladů

Naše firma je schopna technicky a materiálně zajistit výkup nevyužitých popř. nadnormativních skladových zásob
náhradních dílů, kabelů, hutního materiálu v jakémkoli množství po celé ČR.


Likvidace nepořebných zařízení

Likvidace nepořebných zařízení sluzby

Jsme schopni zajistit likvidaci nepotřebných strojních zařízení, linek, hal, kotelen atd..
Disponujeme potřebnou technikou a zkušenými pracovníky pro provádění demontáží.